Η εταιρεία Perucce… Φυσικά μαλλιά χορηγός σε ένα σύγχρονο

Η εταιρεία Perucce… Φυσικά μαλλιά χορηγός σε ένα σύγχρονο θεατρικό έργο που περιγράφει την κρίση ενός ζευγαριού και την προσπάθεια για να σώσει την σχέση του.

Share on