Απαραίτητα έγγραφα ταμείου

  1. Ηλεκτρονική γνωμάτευση για αγορά περούκας
  2. Απόδειξη αγοράς από το κατάστημα
  3. Πιστοποίηση  περούκας CE από το κατάστημα
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης (IBAN)