Αποτυχία Πληρωμής

Κάτι πήγε στραβά η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε.